О вијећу

Vijeće ima 25 vijećnika koje na općim izborima biraju svi pripadnici srpske zajednice Zagreba sa općim pravom glasa, uz uvjet da se nalaze na posebnom biračkom popisu pripadnika srpske nacionalne manjine. Izbori za vijeća su uređeni zakonima kojima se uređuju i izbori za predstavnička tijela lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave i provodi ih Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske na osnovu odluke Vlade Republike Hrvatske.

Vijeće se konstituira izborom predsjednika i zamjenika predsjednika. Statutom je, pored ostalog, uređeno da Vijeće uz predsjednika i zamjenika predsjednika bira predsjednike Odbora, koji potom čine sastav Predsjedništva. 

Vijeće ima sljedeće Odbore:

Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Zagreba donosi Program rada, Financijski plan i Izvještaj o izvršenju financijskog plana. Programom rada, Vijeće planira aktivnosti čiji je cilj očuvanje etničkih, kulturnih i jezičnih obilježja srpske zajednice kao i ostvarenje svih drugih prava srpske nacionalne manjine koji proizilaze iz Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Svoj Program rada Vijeće ostvaruje u suradnji sa tijelima predstavničke i izvršne vlasti Grada Zagreba te udrugama civilnog društva i institucijama. Financijskim planom i Izvještajem o izvršenju financijskog plana, osiguravaju se financijska sredstava, odnosno izvještava o njihovoj realizaciji. Vijeće se financira sredstvima osiguranim kroz proračun Grada Zagreba.

Dan i Krsna slava Vijeća je Sv. ispovjednik Dositej Zagrebački, 13. januar.