Kontakt

Službeni naziv:
​Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Zagreba – Вијeће српске нaционaлнe мањине Града Загреба

Adresa sjedišta: Zagreb, Trg Mažuranića 6
Telefon: 01/48 55 391
Telefaks: 01/48 55 644
e-mail: vijece@srbi-zagreb.hr