Ilustratorica na Azbuci

Vijeće srpske nacionalne manjine grada Zagreba 22.10.2023. organiziralo je posebnu radionicu „Azbuke kroz igru“ na kojoj je gošća bila ilustratorica Lora Elezović.

Ilustratorica na Azbuci

Jesenski ciklus radionica učenja ćirličnog pisma pod nazivom „Azbuka kroz igru“ započeo je kreativnim druženjem s Lorom Elezović, koja je ilustrirala plakat za Ljetnu školu „Sava Mrkalj“ za 2023. godinu. Prvi dio radionice je bilo međusobno upoznavanje i približavanje procesa rada na npr. pojedinačnim ilustracijama za svako slovo ćirilice na plakatu. Drugi dio je radionice bio je praktičnog karatktera, gdje su djeca naučila koristiti posca markere s kojima su izrađivala vlastite ilustracije na zadanu temu.

Lora Elezović diplomirala je na ALU diplomski sveučilišni studij Likovne kulture, grafički odsjek i stekla zvanje magistra edukacije likovne kulture. Izlagala je na četiri samostalne izložbe i na 60 – ak skupnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu. Aktivno se bavi vođenjem likovnih radionica od 2017. godine. Dobitnica je nagrade ”Iva Vraneković – Vladimir Dodig Trokut: umjetnici umjetniku” na 36. Salonu mladih, 2022. godine.