Sastav vijeća

Prvi izbori za vijeća provedeni su 2003. godine kada je formiran prvi saziv Vijeća srpske nacionalne manjine. Trenutni, šesti saziv Vijeća formiran je na konstituirajućoj sjednici 

16.6.2023., na kojoj su izabrani predsjednik Vijeća, Boris Milošević i zamjenica predsjednika, Tatjana Vukobratović Spasojević. 

Na konstituirajućoj sjednici potvrđeni su mandati 25 vijećnika:

 

1. Milorad Pupovac

2. Boris Milošević

3. Tatjana Vukobratović Spasojević

4. Dejan Jović

5. Nada Komljenović

6. Stojan Latinović

7. Aleksandar Milošević

8. Paulina Arbutina

9. Jovan Vejnović

10. Nenad Jovanović

11. Dejan Karapandža

12. Aneta Vladimirov

13. Nikola Vukobratović

14. Rajka Kosanović

15. Zdravko Kerzek

16. Nikola Lunić

17. Slavka Beljak

18. Željko Ciganović

19. Vera Milovanović Gedošević

20. Bogdanka Srdić-Vulpe

21. Mirko Sužnjević

22. Miroslav Medaković

23. Ankica Čakardić

24. Željko Božić

25. Milan Miočinović