Sastav vijeća

Prvi izbori za vijeća provedeni su 2003. godine kada je formiran prvi saziv Vijeća srpske nacionalne manjine. Trenutni, četvrti saziv Vijeća formiran je na konstituirajućoj sjednici 2.7.2015., na kojoj su izabrani predsjednik Vijeća, Aleksandar Milošević i zamjenica predsjednika, Slađana Čanković. 

Na konstituirajućoj sjednici potvrđeni su mandati 25 vijećnika:

 

1. Prof. dr.sc. Milorad Pupovac

2. Paulina Arbutina, dipl. uč.

3. Dr.sc. Dejan Jović

4. Tatjana Vukobratović Spasojević, mag. iur.

5. Jovan Vejnović, dipl. oecc.

6. Aleksandar Milošević, dipl. pol.

7. Mile Miljuš, prof.

8. Doc. dr.sc. Snježana Vasiljević

9. Slađana Čanković, dipl. iur.

10. Stojan Latinović

11. Nataša Desnica-Žerjavić

12. Tatjana Žarković, dipl. iur.

13. Nenad Jovanović, ing.

14. Dejan Karapandža, ing.

15. Prof. dr.sc. Milan Miočinović

16. Nada Komljenović

17. Zdravko Kerkez, prof.

18. Željko Ciganović, dipl. ing.

19. Bogdanka Srdić-Vulpe, prof.

20. Nikola Lunić, prof.

21. Biljana Geratović Reich, dipl. ing.

22. Borivoj Dovniković

23. Milka Dragana Obradović

24. Dragomir Bokan

25. Slavka Beljak